به نظر من آدمها دو دسته هستند...

یا از من پولدارترن که بهشون میگم مال مردم خور    یا بی پول ترن که بهشون میگم گدا گشنه

یا بهتر از من کار میکنن که بهشون میگم یا کمتر کار میکنن که بهشون میگم گشاد

یا از من سرسخت ترن که بهشون میگم کله خر   یا بی خیال ترن که بهشون میگم ببو

یا از من هوشیارترن که بهشون میگم فضول   یا ساده ترن که بهشون میگم هالــو

یا از من دست و دل باز ترن که بهشون میگم ولخرج   یا اهل حساب و کتابن که بهشون میگم خسیس

یا از من بزرگترن که بهشون میگم گنده بگ   یا کوچیکترن که بهشون میگم فسقلی

یا از من مردم دار ترن که بهشون میگم بوقلمون صفت   یا رو راست ترن که بهشون میگم احمقخدا رو شکر که بقیه ی ایرانیا مثل من فکر نمیکنن

                                         والا معلوم نیست مملکتمون به چه روزی می افتاد

/ 0 نظر / 15 بازدید