طالبانی

جوکی که سربازان آمریکایی در افغانستان برای طالبان ساخته اند.

شما ممکن است یک طالبانی باشید اگر ...شیطان

1. برای امرار معاش هروئین درست می کنید اما با مشروب الکلی مشکل اخلاقی دارید.

2. مسلسل 3000 دلاری و راکت انداز 5000 دلاری دارید اما توان خرید یک جفت کفش برای خود ندارید.

3. بیشتر از دندانهایتان همسر اختیار کرده اید.

4. خود را با دست خالی پاک می کنید اما گوشت خوک را کثیف می دانید.

5. فقط دو نوع کت می شناسید: ضد گلوله و انتحاری.

6.کسی را نمی شناسید که علیه ایشان حکم جهاد نداده باشید.

7. تلویزیون را خطرناک می دانید اما به طور عادی زیر لباسهایتان مواد منفجره حمل می کنید.

8. وقتی دریافتید که تلفن همراه استفاده های دیگری غیر از منفجر کردن بمبهای کنار جاده دارد دچار شگفتی شدید.

9. مشکلی با زنها ندارید و فکر می کنید هر مرد باید حداقل دو تای از آنها را داشته باشد.تعجب

/ 1 نظر / 11 بازدید
سید حسین

سلام مهرانا خانم به به وبلاگ جدید! اونم از نوع طنز[نیشخند] چه دیر خبر کردی اگه اهل لینک هستی منو لینک کن[چشمک][گل]