چند دروغ رایج بین ما ایرانیا !!!

 

1- کار که عار نیست!

2- همه آدما زیبایی خاص خودشون رو دارن

3- پول که شخصیت نمیاره

4- علم بهتر از ثروته

5- فکر کردی چی ، مملکت قانون داره

6- تن آدمی شریفست به جان آدمیت, نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

7- تلاش کنی به هرچی که بخوای میرسی

8- پول چرک کف دسته

9- پدر مادر بچه هاشون رو به یک اندازه دوست دارن

10- خدا آدم ها رو برابر آفریده

11- بچه دختر ، پسرش فرق نمیکنه

12- از هر دست بدی از همون دست میگیری ...

کدوم شماره دروغ نیست؟نیشخند

/ 4 نظر / 13 بازدید

خیلی بامزه بود.[گل]