بازاریاب ناشی

یه بازاریابِ جارو برقی درِ یه خونه ای رو میزنه،
 
و تا خانمِ خونه در رو باز میکنه قبل از اینکه حرفی زده بشه،

بازاریاب میپره تو خونه و یه کیسه کود گاوی رو روی فرش خالی میکنه و میگه:

اگه من قادر به جمع و تمیز کردنِ همه ی اینها با این

جارو برقی قدرتمند نباشم حاضرم که تمامِ این چیزایی رو که ریختم، بخورم!

خانوم میگه: سُــسِ سفید میخوای یا قرمز؟

بازاریاب: چــــرا؛ چطور مگه؟

خانوم: چند وقته برقِ خونه مون قطعه ..!قهقههقهقههبازندهقهقههقهقهه

/ 0 نظر / 8 بازدید