شما آدم نرمالی هستید؟

1)    زیاد تو نت نباشید

2)    موبایل داشته باشید

4)    وقتتان را برای خواندن این مطلب تلف می کنید

5)     منوجه نشدید که در این مطلب شماره 3 وجود ندارد؟

7)    الان چک کردید ببینید آیا شماره 3 هست یا نه؟

8)    شماره 6 کجاست؟

9)    اکنون لبخند می زنید

10)    شماره 1 کجاست؟

11)     هه هه هه رفتید چک کنید ببینید شماره 1 هست؟
.
.
.
 
جدا فکر میکنید آدم نرمالی هستید؟نیشخند

/ 4 نظر / 11 بازدید